POŠALJITE NAM PORUKU

KONTAKT PODACI

OŠ "MILIVOJE BOROVIĆ" Mačkat

Adresa: Mačkat bb
31312 Mačkat, Srbija

Bibliotekarka: Vesna Ivanović
Kontakt telefon: +381 31 3834002
E-mail: osmackat@skolskabiblioteka.com

PIB: 101072902
Matični broj: 07216971
Tekući račun: 840-371666-66