Kapetan Džon Piplfoks

Autor:

 

Izbor pozorišnih komada

Ova knjiga predstavlja izbor iz pozorišnih komada Lazića, Lukića, Popovića, Tartalja, Feldeka, Jorgačevića, V. Andrića. Knjiga naslovljena po delu Dušana Radovića naročito je značajna, jer adaptirana za najmlađu publiku upoznaje decu s magičnim svetom pozorišta. Čitanje posredstvom dijaloga u knjizi dobija naročitu dinamiku i deca se na potpuno nov način susreću i sa samim čitalačkim procesom; dok likovi ove knjige oživljavaju u punom sjaju svog karaktera sa svakim novim čitanjem. Ovako koncipirana knjiga daje mnogobrojne mogućnosti deci i njihovim nastavnicima za scensko izvođenje ovih pozorišnih komada. Na taj način se osim kulture čitanja, neguje i umetnost u svom širem smislu.


Komentari

Da biste ostavili komentar, morate biti prijavljeni!

Prijavi se

O knjizi

  • UDK: 821.163.41-93-2 (082)
  • Vrsta knjige: Umetnička književnost / Drama
  • Tip knjige: Lektira za 3. razred