ZAKONSKI PROPISI KOJI REGULIŠU RAD ŠKOLSKIH BIBLIOTEKA

PROPISI IZ OBLASTI OBRAZOVANJA

 

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje, 68/2015 i 62/2016 - odluka US)

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU

(Službeni glasnik RS, br. 55/13)

PRAVILNIK O NORMATIVIMA ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSNOVNU ŠKOLU

(Prosvetni glasnik, br. 4/1990)

PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

(Prosvetni glasnik, br. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 2/09, 4/09, 3/10, 15/13).

PRAVILNIK O DOZVOLI ZA RAD NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA

(Službeni glasnik RS, br. 22/05, 51/08 i 105/2015)
 

PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I STICANJU ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA

(Službeni glasnik RS, br. 85/2013 i 86/2015 - dr. pravilnik)


PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA

("Sl. glasnik RS", br. 86/2015, 3/2016, 73/2016 i 80/2016)

 

PROPISI IZ OBLASTI BIBLIOTEČKO-INFORMACIONE DELATNOSTI


PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA

("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)

PRAVILNIK O PROGRAMU SVIH OBLIKA RADA STRUČNIH SARADNIKA

(Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, br. 5/12)


ZAKON O BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI

(Sl. glasnik RS br. 52/11)


REŠENjE O ODREĐIVANjU BIBLIOTEKA KOJE OBAVLjAJU MATIČNE FUNKCIJE U BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI

(Sl. glasnik RS br.122/12; Sl.glasnik APV br.27/12)


UPUTSTVO O NAČINU VRŠENJA NADZORA NAD STRUČNIM RADOM U BIBLIOTEKAMA

(Sl. glasnik RS, br.7/13)


PRAVILNIK O NACIONALNIM STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE BIBLIOTEČKO-INFORMACIONE DELATNOSTI

(Sl. glasnik RS br. 39/13)


PRAVILNIK O INVENTARISANJU, OBRADI, REVIZIJI I OTPISU BIBLIOTEČKO-INFORMACIONE GRAĐE I IZVORA, KAO I VOĐENJU EVIDENCIJE O BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ GRAĐI I IZVORIMA

(Sl. glasnik RS, br. 47/13)


UPUTSTVO O NAČINU RADA BIBLIOTEKA SA KORISNICIMA

(Sl. glasnik RS, broj 96/12)


ZAKON O STAROJ I RETKOJ BIBLIOTEČKOJ GRAĐI

(Sl. glasnik RS, br.52/11)

 

MEĐUNARODNA DOKUMENTA KOJA SE ODNOSE NA RAD BIBLIOTEKA


IFLA/UNESCO SMERNICE ZA ŠKOLSKE BIBLIOTEKE

Glasnik NBS, 1/2005, str. 387-417, Beograd, 2005.

IFLA/UNESCO MANIFEST ZA ŠKOLSKE BIBLIOTEKE

Glasnik NBS, 1/2005, str. 419-422, Beograd, 2005.


IFLA/UNESCO MANIFEST ZA JAVNE BIBLIOTEKE

Narodna biblioteka Srbije : Biblioteka grada Beograda, 2005.

 

IFLA/UNESCO SMERNICE ZA RAZVOJ JAVNIH BIBLIOTEKA (eng)

Narodna biblioteka Srbije : Biblioteka grada Beograda, 2005.

 

MEĐUNARODNI BIBLIOTEČKI MANIFESTI